٣ IHSAN | doskonałość

Jeśli nauczysz mądrego

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm 1/265 al-Khalîl bin Ahmad (rahimahullâh) powiedział: „Jeśli nauczysz mądrego, to cię pochwali, jeśli nauczysz głupiego to cię skarci i znienawidzi.”

٣ IHSAN | doskonałość, ٤ BID'AH | innowacje

Kochasz swego brata w Islamie?

Abû Nu’aym źródło: Hilyatu Al-Auliyâ` 7/34 Przekazane zostało że Sufyân Al-Thaurî – niech Allâh będzie dla niego Miłosierny – powiedział: Jeśli kochasz człowieka dla Allâha, i człowiek ten wprowadza innowację do Islâmu, a ty mimo tego nie czujesz do niego nienawiści, to tak naprawdę nigdy go nie kochałeś dla Allâha.

٣ IHSAN | doskonałość

Kochasz władzę?

Ibn `Abd al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) źródło: Dżâmi’ Bayân Al-‘ilm, 1/652 Fudayl ibn ‘Iyad [zm. 187H – rahimahullah] powiedział „Każdy kto kocha władzę jest zawistnym przestępcą, wyszykuje błędy u innych i nienawidzi by mówiono dobrze o innych.”