٣ IHSAN | doskonałość, ٤ BID'AH | innowacje

Kochasz swego brata w Islamie?

Abû Nu’aym
źródło: Hilyatu Al-Auliyâ` 7/34

Przekazane zostało że Sufyân Al-Thaurî – niech Allâh będzie dla niego Miłosierny – powiedział:

Jeśli kochasz człowieka dla Allâha, i człowiek ten wprowadza innowację do Islâmu, a ty mimo tego nie czujesz do niego nienawiści, to tak naprawdę nigdy go nie kochałeś dla Allâha.