١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Bezrobotny bo czeka na zaopatrzenie od Boga?

Szeich Salih al-Fawzan źródło: Al-Irszad Ila Sahih al-I`tiqaad, 78 Umar Ibn Al-Khattab spytał pewną grupę ludzi z Jemenu, dlaczego nie pracują, mówiąc: „Cóż wy za jedni?” Odpowiedzieli: „Jesteśmy mutawakkilun”, (całą ufność pokładamy w Bogu) Na to Umar odpowiedział: „Nic podobnego, jesteście muta’akkilun (ci którzy oczekują by inni ich karmili)! Ten zaś kto pokłada swą ufność… Czytaj… Bezrobotny bo czeka na zaopatrzenie od Boga?

١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Praca i tawakkul

Imam Al-Qurtubi (zm. 671H – rahimahullah) źródło: Qam’-ul-Hirs Imam al-Qurtubi powiedział: „Nigdzie nie zostało przekazane, by Wysłannik (sall allahu alayhi wa sallam) czy jego towarzysze podróżowali bez prowiantu. Mimo to, oni najbardziej ufali Allahowi.” (Qam’-ul-Hirs, str. 72)   al-Qurtubi powiedział: „Pewien człowiek przyszedł do (Imama) Ahmada (bin Hanbala), mówiąc że pragne udać się na pielgrzymkę… Czytaj… Praca i tawakkul

١ ISLAM | praktyka, ٧ FATAWA | fatwy

Żadna praca nie hańbi

Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (zm. 1420H – rahimahullâh) Źródło: Tamam ul-Minnah, str. 380   Bez względu na to, jak bardzo jakaś praca jest poniżająca, to i tak jest to bardziej szlachetne, niż bezrobocie i proszenie innych o pomoc.   Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zm.  329 H – raimahullah) źródlo: Szarh-us-Sunnah, nr. 121 Sposoby zarabiania… Czytaj… Żadna praca nie hańbi

٧ FATAWA | fatwy

Niepracowanie w soboty i niedziele

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn (zm. 1421H – rahimahullâh) źródło: Szarh-ul-Bulugh, 7/461 Jeśli nie pracuje się w soboty i niedziele ponieważ nie ma wtedy pracy, to nie ma w tym nic złego. Zakazane jest jednak nie pracować w te dni z powodu okazywania im szacunku.

٣ IHSAN | doskonałość

Jezus syn Marii o życiu przyszłym

Imâm Abû Dâwûd as-Sidżistânî źródło: Kitâb-uz-Zuhd, str. 31; przekaz ten uznany został jako Hasan (dobry) przez jej korektora Zostało przekazane, że `Îsâ bin Maryam ([Jezus Syn Marii] sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) powiedział: „Pracujecie dla tego świata, na którym zaopatrzenie znajdziecie bez pracy, lecz nie pracujecie dla życia przyszłego w którym zaopatrzenie znajdziecie jedynie za… Czytaj… Jezus syn Marii o życiu przyszłym

٧ FATAWA | fatwy

Czy muzułmanin może pracować w policji?

Szeich Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî źródło: Sobota 28 Dhûl-Hidżdżah/28 stycznia 2006, al-Madînah an-Nabawiyyah Pytanie i odpowiedź przekazał, spisał i przetłumaczył Abu Mûsa al-Albâni Pytanie: Szeichu, czy dozwolona jest praca w policji w kraju nie-muzułmańskim? Szeich Muhammad: Nie, nie wolno pracować jako policjant dla nie-wiernych. Pytanie: Szeichu, czy dozwolona jest praca w firmie ochroniarskiej dla różnych firm? Szeich Muhammad: Nie, nie… Czytaj… Czy muzułmanin może pracować w policji?