١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Bezrobotny bo czeka na zaopatrzenie od Boga?

Szeich Salih al-Fawzan
źródło: Al-Irszad Ila Sahih al-I`tiqaad, 78

Umar Ibn Al-Khattab spytał pewną grupę ludzi z Jemenu, dlaczego nie pracują, mówiąc:

„Cóż wy za jedni?”

Odpowiedzieli: „Jesteśmy mutawakkilun”, (całą ufność pokładamy w Bogu)

Na to Umar odpowiedział: „Nic podobnego, jesteście muta’akkilun (ci którzy oczekują by inni ich karmili)! Ten zaś kto pokłada swą ufność w Bogu, najpierw sieje ziarno w ziemi, a następnie pokłada swą ufność w Allahu.”