٣ IHSAN | doskonałość

Nie wolno karać publicznie osoby, która nie grzeszy publicznie

Imâm Ibn Hibbân (zm. 354H – rahimahullâh) źródło: Raudhat-ul-´Uqalâ’, str. 183, 184   Nie wolno karać publicznie osoby, która nie grzeszy publicznie. Obowiązkiem osoby rozsądnej jest, by przyjąć usprawiedliwienie swego brata za popełniony błąd, i traktować go tak, jak gdyby nigdy tego błędu nie popełnił. Abu Qulabah powiedział: „Jeśli ujrzysz że brat twój źle postąpił,… Czytaj… Nie wolno karać publicznie osoby, która nie grzeszy publicznie

١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Ten kto zgrzeszył potajemnie…

Imam Ad-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ`, 5/75   Maymûn Ibn Mahrân rahimahullah powiedział: „Ten kto zgrzeszył potajemnie, niech odpokutuje potajemnie, ten zaś kto zgrzeszył publicznie, niech odpokutuje publicznie. Ludzie oskarżają i nie wybaczają, zaś Allah przebacza i nigdy nie oskarża.”