١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Ten kto zgrzeszył potajemnie…

Imam Ad-Dhahabî
(zm. 748H – rahimahullah)
źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ`, 5/75

 

Maymûn Ibn Mahrân rahimahullah powiedział:

„Ten kto zgrzeszył potajemnie, niech odpokutuje potajemnie, ten zaś kto zgrzeszył publicznie, niech odpokutuje publicznie. Ludzie oskarżają i nie wybaczają, zaś Allah przebacza i nigdy nie oskarża.”