٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Nie porzucaj nigdy Du’a…

Abu Bakr Ahmad Ibn al-Husayn Al-Bayhaqi
(zm. 458H, rahimahullâh)
źródło: Shu’ab-ul-Imân, 2/53

Ibn Uyayna rahimahullah powidział:

„Nie porzucaj nigdy Du’a, i nie pozwól by opuszczała twe grzechy, gdyż Allah przyjął Du’a Iblisa (diabła), a jest on najgorszym ze stworzeń! Powiedział on: {„Panie mój! Udziel mi zwłoki do Dnia, kiedy ludzie będą wskrzeszeni!” [Allah] Powiedział: „Bądź więc wśród tych, którym dano oczekiwać”} (Surah al-Hidżr, 15:36-37)