. Charydżyci, ٣ IHSAN | doskonałość, ٥ ​​​SIRAH | historia

Mam go uwolnić, mimo że przysiągł że cię zabije?

Muhammad ibn al-Hasan asz-Szaybani
(zm. 189H – rahimahullah)
źródło: Kitab as-Siyar as-Saghir, Str. 75, 133

 

Abu Sulayman al-Dżuzdżani powiedział, Muhammad bin al-Hasan przekazał nam od al-Adżlaha bin 'Abdullaha, od Salamy bin Kuhayla, od Kathira bin Tamra al-Hadramiego:

Wszedłem do Meczetu w Kufie, gdzie ujrzałem pięciu mężczyzn przeklinających (Kalifa) 'Aliego (bin Abi Taliba). Jeden z nich odziany w burnus, powiedział: „Zawarłem przymierzę z Bogiem, że zabiję 'Aliego.” Tak więc nie spuszczałem go z oka, aż jego towarzysze się z nim rozstali, następnie schwytałem go, i zaprowadziłem do 'Aliego. Powiedziałem, „Słyszałem jak ten człowiek przysiągł na Boga że cię zabije.” „Przyprowadź go bliżej do mnie” powiedział 'Ali, a następnie spytał: „Bój się Boga, kim jesteś?”

„Sawwar al-Manquri,” odpowiedział.

„Uwolnij go” powiedział 'Ali. Na co powiedziałem: „Mam go uwolnić, mimo że przysiągł że cię zabije?” 'Ali odpowiedział: „To co? Ja mam go zabić, mimo że on mnie nie zabił?”. Powiedziałem „On cię przeklina” Na co 'Ali odpowiedział. „Więc i ty go przeklnij, albo zostaw go w spokoju.”