١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Nie ma Islamu bez Sunny Wysłannika

Imâm Muhammad bin Idrîs asz-Szâfi´î (zm. 204H – rahimahullah) źródło: ar-Risâlah, str. 84 Allâh uczynił Swego Wysłannika (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) światłością względem objawionej przez Niego religii, obowiązków i pisma. Zobowiązał nas byśmy byli mu posłuszni, zakazał nam się jemu sprzeciwiać, i objaśnił jego doskonałość, gdy połączył wiarę w Jego Wysłannika z wiarą w… Czytaj… Nie ma Islamu bez Sunny Wysłannika

١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Masz wiedzę na temat al-nāsikh wal-mansūkh?

Abu’l-Faradż Ibn al-Dżauzi (zm. 597H – rahimahullah) źródło: al-Qussas, str. 104 'Ali bin Abi Talib (radiallahu 'anhu) przechodził obok pewnego gawędziarza i spytał go: „Czy masz wiedzę na temat al-nāsikh wal-mansūkh*?” Odpowiedział: „Nie”. 'Ali rzekł: „Przepadłeś, a innych ze sobą w otchłań zabrałeś.” * Odnosi się do chronologii objawienia Koranicznego – wersetów które zostały zniesione,… Czytaj… Masz wiedzę na temat al-nāsikh wal-mansūkh?

٤ BID'AH | innowacje, ٥ ​​​SIRAH | historia

Dżamal-ud-Din al-Afghani, Muhammad 'Abduh, Raszid Rida

Szeich Muqbil bin Hâdî al-Wâdi’î (zm 1422H – rahimahullah) źródło: Qam’-ul-Mu’aanid wa Zajr-ul-Haaqid-il-Haasid, str. 331-333 [ http://www.al-athariyyah.com/media/pdf/manhaj/the_reality.pdf ] Dżamal-ud-Din al-Afghani i Muhammad 'Abduh al-Misri oraz Raszid Rida który ich naśladował, oni wszyscy zniszczyli podpory Islamu, jedną po drugiej. Jego (Dżamal-ud-Dina) student, Muhammad 'Abduh powiedział: Zaprawdę, hadisy o Dadżdżalu (antychryście) są jedynie symbolem i przesądem. I… Czytaj… Dżamal-ud-Din al-Afghani, Muhammad 'Abduh, Raszid Rida

٥ ​​​SIRAH | historia

Najpiękniejsza recytacja Koranu

Imam adh-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: at-Tadhkirah 1/82 Abu Musa al-Asz’ari najpiękniej recytował Qur’an. Abu Uthman an-Nahdi powiedział: nigdy nie słyszałem instrumentu który by brzmiał piękniej niż głos Abu Musy. Pragnęliśmy aby czytał Surę al-Baqarah w modlitwie.

٢ IMAN | wiara

Wiara jest przekonaniem, oświadczeniem i uczynkiem

Uczeni ahl-us-Sunnah Źródła: podane poniżej Imam Muhammad bin Idris asz-Szâfi´î (zm. 206H – rahimahullah): „Îmân jest wiarą, mową i uczynkiem, wzrasta i maleje.” (Manâqib asz-Szâfi´î, 1/387) Ar-Rabî´ powiedział: ”Słyszałem jak asz-Szâfi´î mowił: ”Îmân jest mową i uczynkiem, wzrasta i maleje.”” (Imâm Szams-ud-Dîn adh-Dhahabî, Siyar A´lâm-in-Nubalâ’, 10/5-9 [Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001]) Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî (zm.… Czytaj… Wiara jest przekonaniem, oświadczeniem i uczynkiem