٣ IHSAN | doskonałość

Salaam – pokój z tobą

Imâm Muhammad bin Hibbân al-Bustî (zm. 354H – rahimahullâh) źródło: Rawdhat-ul-´Uqalâ’ wa Nuzhat-ul-Fudhalâ’, str. 74-75 Prorok (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) powiedział: „as-Salâm jest jedym z Imion Allâha które umieścił tu na ziemi. Tak więc przekazujcie sobie Salâm.” Zubayd al-Yâfî powiedział: „Najbardziej hojnym jest ten, który daje i nie oczekuje nic w zamian. Najbardziej wyrozumiałym… Czytaj… Salaam – pokój z tobą

١ ISLAM | praktyka

Pokłon czy salam?

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 3/56 W prawodawstwie wcześniejszych proroków, witano się pokłonem. W naszym prawodawstwie zostało to zniesione. Nie jest zalecane by wykonywać jakikolwiek gest przekazując komuś salam.