٣ IHSAN | doskonałość

Salaam – pokój z tobą

Imâm Muhammad bin Hibbân al-Bustî
(zm. 354H – rahimahullâh)
źródło: Rawdhat-ul-´Uqalâ’ wa Nuzhat-ul-Fudhalâ’, str. 74-75

Prorok (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) powiedział:
„as-Salâm jest jedym z Imion Allâha które umieścił tu na ziemi. Tak więc przekazujcie sobie Salâm.”

Zubayd al-Yâfî powiedział:
„Najbardziej hojnym jest ten, który daje i nie oczekuje nic w zamian. Najbardziej wyrozumiałym jest ten, który wybacza mimo że może ukarać. Najlepszym człowiekiem jest ten, który wiąże więzy z tym który go unika. Najbardziej skąpym jest ten, który żałuje Salâm.”

Nie przystaje osobie bogobojnej, którą Allah poprowadził drogą prostą, by marszczyła czoło spotykając osobę mniej dostojną. Należy witać ją uśmiechem.

Uśmiech jest cechą uczonych i ludzi mądrych. Uśmiech gasi ogień uporu i nienawiści. Uśmiech chroni przed tymi którzy niszczą relacje między ludźmi.