٣ IHSAN | doskonałość

Był chory, a jego twarz promieniała

Imam Ad-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ`, 1/243 Ibn Aslam powiedział: Gdy Abu Dudżanah leżał chory, spytano go: Dlaczego twoja twarz promienieje? Odpowiedział: Z dwóch powodów. Ponieważ nie mówię o tym co mnie nie dotyczy, oraz moje serce jest czyste względem muzułmanów.

٣ IHSAN | doskonałość

Miękkie serce

Abû Nu’aym źródło: Hilyah Al-Auliyâ`, tom. 2, str. 192, 344 Przekazane zostało że ‘Aun bin ‘Abdillâh powiedział, „Trzymajcie się towarzystwa tych którzy okazują skruchę, gdyż mają oni najmiększe serca.” Przekazane zostało że Makhûl powiedział, „Ludzie którzy mają najmiększe serca, to ci którzy najmniej grzeszą.”

٢ IMAN | wiara

Dwie pary oczu

Imam Ad-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ`, 4/543 Khâlid bin Ma’dân powiedział: Każda osoba ma dwie pary oczu. Jedną w głowie, którymi postrzega to co dzieje się na tym świecie, i jedną w sercu, którymi postrzega życie przyszłe. Jeśli Allâh chce dobra dla swego sługi, otwiera mu oczy jego serca, tak że… Czytaj… Dwie pary oczu

٣ IHSAN | doskonałość

Gdzie twe serce, a gdzie twój język?

Abû Bakr Al-Daynûrî źródło: Al-Mudżâlasah wa Dżawâhir Al-’Ilm, 2049. Al-Hasan Al-Basrî powiedział: Język inteligentnej osoby chowa się za jej sercem, tak że zanim coś powie, najpierw myśli. Jeśli słowa które chce wypowiedzieć przyniosą jej korzyść, mówi, a jeśli będą świadczyć przeciwko niej to milczy. Serce prostaka zaś chowa się za jego językiem. Jak tylko pomyśli… Czytaj… Gdzie twe serce, a gdzie twój język?

٢ IMAN | wiara

Boisz się władców?

Ibn Taimiyyah (zm. 728H – rahimahullâh) źródło: al-’Uqud, str. 152 Przekazane zostało że pewien człowiek przyszedł do Imama Ahmeda (ibn Hanbal) i powiedział że boi się władców. Ahmad mu odpowiedział: Gdybyś miał zdrowe serce, to byś się ich nie bał. Tylko osoba o chorym sercu boi się kogo innego niż Allaha.

٣ IHSAN | doskonałość

Obowiązkiem osoby rozsądnej jest milczeć…

Imâm Ibn Hibbân (zm. 354H – rahimahullâh) źródło: Raudhat-ul-´Uqalâ’, str. 45 Obowiązkiem osoby rozsądnej jest milczeć, do czasu gdy musi mówić. Ilu ludzi nie żałowało swych wypowiedzi, a jak mało żałuje swego milczenia? Najbardziej nieszczęśliwi ludzie, którzy poddawani są największym próbom (fitnah), to ci którzy poddani są próbie luźnego języka i zamkniętego serca.

٣ IHSAN | doskonałość

Jakiego smaku jest twe serce?

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: al-Dżałłabul-Kâfî/ad-Dâ’ wad-Dawâ Yahyâ Ibn Mu’âdh powiedział, Serca są jak misy. W nich gotuje się zawartość, a język jest chochlą. Patrz więc na człowieka jak mówi. Jego język wygarnie ci to co ma w sercu, słodkie czy gorzkie, słone czy kwaśne. Język ujawni smak jego serca (przekazał Abû Nu’aym,… Czytaj… Jakiego smaku jest twe serce?

٣ IHSAN | doskonałość

Cztery oznaki nikczemności

Ibn Abî Al-Dunyâ źródło: Kitâb Az-Zuhd, art. 36 Przekazane zostało że Al-Hasan Al-Basrî – niech Allâh będzie dla niego Miłosierny – powiedział: Oto cztery znaki nikczemności: twarde serce, suche oczy [które nigdy nie ronią łzy], przewlekła nadzieja [w stosunku do tego życia], oraz chciwość i zapał w gromadzeniu rzeczy materialnych [dunyâ].