٣ IHSAN | doskonałość

Obowiązkiem osoby rozsądnej jest milczeć…

Imâm Ibn Hibbân
(zm. 354H – rahimahullâh)
źródło: Raudhat-ul-´Uqalâ’, str. 45

Obowiązkiem osoby rozsądnej jest milczeć, do czasu gdy musi mówić. Ilu ludzi nie żałowało swych wypowiedzi, a jak mało żałuje swego milczenia? Najbardziej nieszczęśliwi ludzie, którzy poddawani są największym próbom (fitnah), to ci którzy poddani są próbie luźnego języka i zamkniętego serca.