١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Ten kto nie chroni swego języka, nie rozumie swej religii…

Imâm Muhammad bin Hibbân al-Bustî (zm. 354H – rahimahullâh) źródło: Rawdhat-ul-´Uqalâ’ wa Nuzhat-ul-Fudhalâ’, str. 44-47   al-Ahnaf bin Qays przekazał, że ´Umar bin al-Khattâb powiedział: „Ahnaf! Ten kto dużo mówi, wiele popełnia błędów. Ten kto popełnia wiele błędów, traci wstydliwość. Ten kto stracił wstydliwość, traci bogobojność. Ten kto stracił bogobojność ma martwe serce.” ´Alî bin… Czytaj… Ten kto nie chroni swego języka, nie rozumie swej religii…

· Usul-us-Sunnah

Fundamenty Sunny: Dadżdżal, Jezus i iman (część 10)

Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H) Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english) 35. Wiara w to że przyjdzie Masih-ud-Dadżdżal (antychryst), a między jego oczami napisane będzie kaf-fa-ra (kafir). Wiara w hadisy które nam zostały przekazane dotyczące jego. Wiara że tak się stanie. 36. Wiara w to, że Isa (ibn Maryam) zejdzie, i… Czytaj… Fundamenty Sunny: Dadżdżal, Jezus i iman (część 10)

٣ IHSAN | doskonałość

Uważaj co mówisz!

Abu’l-Faradż Ibn al-Dżauzi (zm. 597H – rahimahullah) źródło: al-Qussas, str. 135 Hatim al-Asamm powiedział: Gdyby człowiek usiadł z tobą i spisywał to co mówisz, to byłbyś ostrożny. Jednak nie jesteś ostrożny gdy słowa twe spisywane są dla Allaha.

٣ IHSAN | doskonałość

Najsłodsza mowa…

Imam Abu Bakr Ahmad ibn Husayn Al-Bayhaqi (zm. 458 H – rahimahullah) źródło: Shu’ab Al-îmân, 2/299 Przekazane zostało że syn Al-Fudayla bin ‘Ayyâda powiedział do swego ojca: Ojcze! Jakże słodka (piękna) jest mowa Sahabów (towarzysze wysłannika Allaha)! [Al-Fudayl] powiedział, „Synu, czy wiesz dlaczego była tak słodka?” Odpowiedział, „Nie ojcze, nie wiem.” Powiedział, „Ponieważ szukali [upodobania] Allâha… Czytaj… Najsłodsza mowa…

٣ IHSAN | doskonałość

Był chory, a jego twarz promieniała

Imam Ad-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ`, 1/243 Ibn Aslam powiedział: Gdy Abu Dudżanah leżał chory, spytano go: Dlaczego twoja twarz promienieje? Odpowiedział: Z dwóch powodów. Ponieważ nie mówię o tym co mnie nie dotyczy, oraz moje serce jest czyste względem muzułmanów.

٢ IMAN | wiara

Humaza lumaza

Abûl Fidâ Ismâ`il ibn 'Amr ibn Kathîr al-Basrî (zm. 774h – rahimahullah) źródło: Tafsir Ibn Kathir, 104:1 (tłumaczyła UkhtiHajar) Ibn Abbas powiedział: „Humaza lumaza [Koran, 104:1] oznacza tego, kto urąga i znieważa (innych)”. Mudżahid powiedział: „Al-humaza czyni się ręką i okiem, a al-lumaza – językiem”. {Który gromadzi bogactwo i je przelicza!} – według as-Suddiego i Ibn Dżarira oznacza… Czytaj… Humaza lumaza

٣ IHSAN | doskonałość

Gdzie twe serce, a gdzie twój język?

Abû Bakr Al-Daynûrî źródło: Al-Mudżâlasah wa Dżawâhir Al-’Ilm, 2049. Al-Hasan Al-Basrî powiedział: Język inteligentnej osoby chowa się za jej sercem, tak że zanim coś powie, najpierw myśli. Jeśli słowa które chce wypowiedzieć przyniosą jej korzyść, mówi, a jeśli będą świadczyć przeciwko niej to milczy. Serce prostaka zaś chowa się za jego językiem. Jak tylko pomyśli… Czytaj… Gdzie twe serce, a gdzie twój język?

٣ IHSAN | doskonałość

Szukaj wiedzy a osiągniesz az-zuhd

’Abdullah Ibn Al-Mubârak (zm. 181H – rahimahullah) źrółdo: Al-Zuhd wa Al-Raqâ`iq, tom 1, str. 156 Al-Hasan Al-Basrî (zm. 110H – rahimahullah) powiedział: Gdy człowiek poszukuje wiedzy, nie potrwa długo zanim widać ją będzie w jego pokorze, wzroku, mowie, rękoczynach, modlitwie oraz obojętności względem życia doczesnego (az-zuhd). I gdy człowiek zdobędzie część wiedzy i będzie zgodnie… Czytaj… Szukaj wiedzy a osiągniesz az-zuhd

٣ IHSAN | doskonałość

Obowiązkiem osoby rozsądnej jest milczeć…

Imâm Ibn Hibbân (zm. 354H – rahimahullâh) źródło: Raudhat-ul-´Uqalâ’, str. 45 Obowiązkiem osoby rozsądnej jest milczeć, do czasu gdy musi mówić. Ilu ludzi nie żałowało swych wypowiedzi, a jak mało żałuje swego milczenia? Najbardziej nieszczęśliwi ludzie, którzy poddawani są największym próbom (fitnah), to ci którzy poddani są próbie luźnego języka i zamkniętego serca.

. Charydżyci, ٢ IMAN | wiara

Salaf na temat wiary (Iman)

Imâm Abû ´Uthmân as-Sâbûnî (zm. 449H – rahimahullah) źródłó: ´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, rozdział 13 92. Madhab (skzoła prawna) Ahl-ul-Hadîth to uznanie że Îmân (wiara) składa się z mowy, czynów oraz tego o czym serce jest przekonane. Wzrasta z dobrymi uczynkami, maleje z grzechami. 93. Muhammad bin ´Alî bin al-Hasan asz-Szaqîq powiedział, że spytał Abû ´Abdullâh… Czytaj… Salaf na temat wiary (Iman)