٣ IHSAN | doskonałość

Serce które nie ma za złe…

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
(zm. 751H – rahimahullâh)
źródło: al-’Uddah, str. 156

 

Cierpliwość (sabr) to serce które nie ma za złe gdy spotyka je (smutny) los, i usta które nie narzekają.