٣ IHSAN | doskonałość

Idź w pokoju świnio…

Imam Mâlik ibn Anas ibn 'Âmir
(zm. 185H – rahimahullah)
źródło: al-Muwatta, Księga 56, Hadis 4

 

Malik przekazał od Yahyi ibn Saida, że Jezus Syn Marii (Isa ibn Maryam) pewnego razu napotkał świnię na drodze. Powiedział do niej „Idź w pokoju”. Ktoś go spytał: „Tak mówisz do świni?” Jezus odpowiedział, „Boję się by nie przyzwyczaić mego języka do brzydkiej mowy.”