٣ IHSAN | doskonałość

Najsłodsza mowa…

Imam Abu Bakr Ahmad ibn Husayn Al-Bayhaqi (zm. 458 H – rahimahullah) źródło: Shu’ab Al-îmân, 2/299 Przekazane zostało że syn Al-Fudayla bin ‘Ayyâda powiedział do swego ojca: Ojcze! Jakże słodka (piękna) jest mowa Sahabów (towarzysze wysłannika Allaha)! [Al-Fudayl] powiedział, „Synu, czy wiesz dlaczego była tak słodka?” Odpowiedział, „Nie ojcze, nie wiem.” Powiedział, „Ponieważ szukali [upodobania] Allâha… Czytaj… Najsłodsza mowa…

١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Szczere i poprawne uczynki

Abû Nu’aym źródło: Hilyah Al-Auliyâ, tom 8, str. 95 Al-Fudayl bin ‘Ayyâd [zm. 187H] – rahimahullâh – powiedział: „Allâh przyjmuje jedynie te uczynki, które są poprawne i szczere. Jeśli uczynek wykonany jest poprawnie, lecz nie jest szczery, nie zostanie przyjęty. Jeśli jest szczery lecz nie jest poprawnie wykonany, też nie zostanie przyjęty.” Spytano go, „Abû… Czytaj… Szczere i poprawne uczynki

٣ IHSAN | doskonałość

Zły władca, uczony i podwładny

Imam Ad-Dhahabî źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ` 8/458, 7/393 Ibrâhîm bin Adham (zm. 162H) powiedział: „Jeśli władca nie jest sprawiedliwy, to jest jak złodziej. Jeśli uczony nie jest pobożny, jest jak wilk. Jeśli ktoś poniża się przed kim innym niż Allahem, jest jak pies.” (8/458) Powiedział też: „Sługa który pragnie osiągnąć popularność nie jest szczery wobec… Czytaj… Zły władca, uczony i podwładny

٣ IHSAN | doskonałość

Kilka słów o zakochaniu

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah źródło: ad-Da’,str. 246, 254 Zakochanie to przesadna miłość, która powoduje że osoba w której jest się zakochanym zwycięża twoje serce, tak że nieustannie o niej myślisz. Z początku zakochanie jest proste i słodkie, następnie jednak przenika serce i powoduje chorobę. Ostatecznie uśmierca serce. Zakochanie (’Ishq) jest chorobą która wynika z tego, że serce… Czytaj… Kilka słów o zakochaniu