٣ IHSAN | doskonałość

Kilka słów o zakochaniu


Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
źródło: ad-Da’,str. 246, 254

Zakochanie to przesadna miłość, która powoduje że osoba w której jest się zakochanym zwycięża twoje serce, tak że nieustannie o niej myślisz. Z początku zakochanie jest proste i słodkie, następnie jednak przenika serce i powoduje chorobę. Ostatecznie uśmierca serce.

Zakochanie (’Ishq) jest chorobą która wynika z tego, że serce jest pozbawione wiedzy o Allahu, i zaniedbuje Go. Nie ma lekarstwa które by zapobiegało temu, z wyjątkiem szczerości wobec Allaha. To wygasza inne myśli w sercu.