herezje

Szyickie herezje: pielgrzymka do grobu Hussayna

źródło: etiquettes-of-ziaraat, str. 2

(Rzekomo) Raff’ah przekazał od Imama as-Sadiq (rahimahullaah):

„Gdy szyita wie jakie prawa Imam Hussayn (radi allahu 'anhu) ma nad innymi ludźmi, i opuszcza swój dom w pielgrzymce  do (grobu) Imama w tym stanie, bez dumy i pychy, wtedy towarzyszy mu 1000 aniołów z prawej, następne 1000 aniołów z lewej.

Zostanie mu wynagrodzone, jakby wykonał 1000 Hadż i 1000 Umrah z Prorokiem, lub następcą Proroka.” (Behaarul Anwar, vol 101, pg 91, tradition 33)

Zaś Prorok (صلى الله عليه وسلم) powiedział:
„Niech klątwa Allaha spocznie na Żydach i Chrześcijanach za to że wzięli groby swych Proroków jako miejsca czci [`ibadah]”
(Sahih Buchari, tom 1, nr. 427; oraz Muslim, Abu Daûd i ad-Darimi.)

Dżundub ibn `Abdillâh przekazał, że Prorok pięć dni przed śmiercią powiedział:
„Ci przed wami brali groby swych proroków jako miejsca czci. Nie czyńcie z grobów miejsc czci, gdyż zaprawdę zabraniam wam tego.”
(Sahih Muslim,  tom 1, nr. 1083)