٣ IHSAN | doskonałość

Malutki grzech

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: ad-Dâ’ wad-Dawâ, str 63 al-Fudhayl bin 'Iyadh powiedział: „Im mniejszy grzech twój ci się wydaje, tym większy jest on u Allaha. Im większy grzech twój ci się wydaje, tym mniejszy jest on u Allaha.”