١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Rewolta przeciwko al-Hadż’adż ibn Yusuf

Ibn Sa’ad źródło: Tabaqâtul-Kubrâ (7/163-165) Grupa muzułmanów przyszła do al-Hasan al-Basrî (zm.110H) szukając u niego werdyktu [zezwalającego] na rebelię przeciwko al-Hadż’âdż[1]. Powiedzieli, „Abû Sa’îd! Co uważasz na temat walczenia przeciwko temu gnębicielowi który bezprawnie przelał krew, i bezprawnie zabrał majątki i dokonał wielu innych rzeczy?” na to al-Hasan odpowiedział, „Uważam, że nie wolno przeciwko niemu… Czytaj… Rewolta przeciwko al-Hadż’adż ibn Yusuf

١ ISLAM | praktyka

Władcy: zdrajcy i gnębiciele

Ibn Sa’ad źróło: Tabaqâtul-Kubrâ (7/163-165) Grupa muzułmanów przyszła do al-Hasan al-Basrî (zm.110H) szukając u niego werdyktu [zezwalającego] na rebelię przeciwko al-Hadż’âdż*. Powiedzieli, „Abû Sa’îd! Co uważasz na temat walczenia przeciwko temu gnębicielowi który bezprawnie przelał krew, i bezprawnie zabrał majątki i dokonał wielu innych rzeczy?” na to al-Hasan odpowiedział, „Uważam, że nie wolno przeciwko niemu… Czytaj… Władcy: zdrajcy i gnębiciele

١ ISLAM | praktyka

Metodologia Proroka: Jak przywrócić Kalifat?

Szeich Nâsir-ud-Din al-Albâni źródło: Silsilat-ul-Huda, 320 Gromadzenie ludzi po to aby ich uczyć jest błędem. Najpierw się naucza, a później gromadzi. Taka jest droga Proroków. Sposób w jaki Prorok (صلى الله عليه وسلم) uczył ludzi wymaga dużo czasu, a tylko nieliczni mają cierpliwość do takiego wezwania. Większości się spieszy, pragnąc zgromadzić ludzi by stworzyć państwo… Czytaj… Metodologia Proroka: Jak przywrócić Kalifat?