· Szyizm, ٧ FATAWA | fatwy

Czy dozwolone jest przelotne małżeństwo w podróży?

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
źródło: al-Farq bayn at-Taysîr ash-Shar´î wal-Mu´âsir
[http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4]

 

Pytanie: Czy dozwolone jest przelotne małżeństwo w podróży?
Szeich Fawzan: A cóż to za małżeństwo?

Pytanie: To rodzaj małżeństwa, gdzie młodzież żeni się na kilka dni podczas urlopu.
Szeich Fawzan: To jest Mut´ah. To religia Szyitów.