٧ FATAWA | fatwy

Dżihad w Syrii?

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
źródło: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14482
(1434-06-30/2013-05-10)

 

Pytanie: Czy dozwolone jest udać się do Syrii by tam walczyć? Czy to jest rodzaj Dżihadu?

 

Odpowiedź: Niech człowiek wychwala Allaha że go ocalił od tej klęski. To (co się dzieje w Syrii to) fitnah. Nie należy tam jechać. Należy się trzymać od tego z daleka. Natomiast trzeba dużo się modlić, by Allah ocalił Muzułmanów i dał im zwycięstwo. Nie wolno tam jechać.

 

Po pierwsze człowiek ma rodzinę i rodziców1. Po drugie, wymagane jest zezwolenie władcy na Dżihad2. Oba te warunki muszą być spełnione; zezwolenie władcy, i zezwolenie rodzica. To zaś jest fitną, od której człowiek powinien trzymać się z daleka.


1Jednym z warunków Dżihadu, jest zezwolenie rodziców na uczestniczenie w nim. Hadisów w tej kwestii jest wiele. Wśród nich mamy przekaz `Abdullaha bin `Amra: „Pewien człowiek przyszedł spytać się Proroka (sall allahu alayhi wa sallam), by mu zezwolił uczestniczyć w Dżihadzie. Prorok go spytał: „Czy twoi rodzice żyją?” Człowiek odpowiedział że żyją. Prorok na to rzekł, „Zatem służ im””(Sahih al-Buchari, 3004 [Księga 56, hadis 213])

2Jest to warunek powszechnie znany, o czym świadczą wszystkie uznane księgi Fiqhu.