٤ BID'AH | innowacje, ٧ FATAWA | fatwy

Złożyli przysięgę wierności Kalifowi ?

źródło: http://www.takfiris.com/takfir/articles/avcwd-shaykh-abdul-muhsin-those-who-have-given-bayah-to-al-baghdadi-isis.cfm

Syn Szeicha Abdul Muhsina al-’Abbada spytał go
„Ojcze, niektórzy ludzie w haramayn złożyli przysięgę wierności al-Baghdadiemu (temu od ISIS), i nazywają go kalifem muzułmanów.”

Szeich Abdul-Muhsin powiedział:
„Ci ludzie złożyli przysięgę wierności diabłu.”