٤ BID'AH | innowacje, ٥ ​​​SIRAH | historia

Ścinanie głów to muzułmański zwyczaj?

Za życia Proroka – sall allahu alayhi wa sallam – nigdy nie zdarzyło się by ktoś przyniósł czyjąś ściętą głowę. Nawet w bitwie Badr. Incydent taki miał miejsce za czasów pierwszego Prawowiernego Kalifa Abu Bakra. Wszedł on na mimbar głosić kazanie, i rzekł: „Nie potrzebujemy takiego zachowania. Tak postępują niewierni!”

źródło: Imam Bayhaqi, Sunan al-Kubra 9/223

 

Uqbah ibn Amir przekazał, że przyszedł do Abu Bakra (radi allahu 'anhu) z odciętą głową (jakiegoś bałwochwalcy), a Abu Bakr skarcił go za to. Uqbah powiedział, „Władco Wiernych, oni naszym (żołnierzom) robią to samo!” Abu Bakr rzekł: „Więc naśladujecie Persów i Rzymian? Nie róbcie tego!”

źródło: Sunan ibn Mansur, 2490