١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Nie wolno wam zabijać dzieci, kobiet ani starców…

Abu Dża’far Muhammad ibn Dżarir at-Tabarî
(zm. 310H – rahimahullah)
źródło: The conquest of Arabia, str. 16; State University of New York Press, p. 16, ISBN 978-0791410714

 

Pierwszy Prawowierny Kalif, Abu Bakr as-Siddiq powiedział do swej armii:

„Żołnierze, nauczcie się tych rozkazów na pamięć! Są to rozkazy według których macie postępować na polu walki. Nie bądźcie zdrajcami, i trzymajcie się drogi prostej. Nie wolno wam okaleczać martwych. Nie wolno wam zabijać dzieci, kobiet ani starców. Nie niszczcie drzew (plonów), nie podpalajcie ich, a w szczególności nie niszczcie drzew owocowych. Nie zabijajcie zwierząt, z wyjątkiem tego co wam służy jako pożywienie. Jeśli spotkacie tych którzy poświęcili się życiu zakonnemu, zostawcie ich w spokoju.”