· Prorok Muhammad

Prorok jadał melony z daktylami

Przekazała ‚A’ishah
źródło: asz-Sama’il, 170

Prorok صلى الله عليه وسلم miał w zwyczaju jadać melon ze świeżymi daktylami