٣ IHSAN | doskonałość

Zarozumiałość młodych entuzjastów

Imam Al-Bayhaqî
źródło: Al-Madkhal ilâ Al-Sunan Al-Kubrâ 2:74.

Przekazane zostało, że pewien młodzieniec mający wiedzę, miał za zwyczaj wywyższać siebie i chwalić się swoją wiedzą przed ludźmi starszymi od niego.

To rozzłościło Sufyâna [Al-Thaurî] i powiedział, „Salaf (bogobojni przodkowie) nigdy się tak nie zachowywali. Nigdy nie pragnęli władzy, a ty się wywyższach ponad tych którzy są starsi od ciebie. Wyjdź, nigdy cię nie chcę widzieć, i nie zbliżaj się nawet do moich kręgów.”