١ ISLAM | praktyka

Składanie Bay’a (przysięgi wierności)

Szeich Nâsir-ud-Din ą-Albâni
źródło: Silsilat-ul-Huda, 288

Bay’a (przysięgę wierności) składać można jedynie osobie której dziś nie ma, mianowicie Kalifowi. Składanie bay’a różnym ugrupowanim islamskim itd. jest innowacją naczych czasów.

Nie istnieją dowody na to, że dzisiejsi królowie mogą wymagać od swych podwładnych bay’a. To jedynie podzieli wspólnotę muzułmańską jeszcze bardziej.