١ ISLAM | praktyka, ٤ BID'AH | innowacje

Błędy uczonych takich jak an-Nawawi czy ibn Hadżar

Szeich Nâsir-ud-Din al-Albâni
źródło: Silsilat-ul-Huda, 285

Pytanie: Wśród Salafiyyun istnieją studenci którzy uważają, że należy nienawidzieć uczonych takich jak Ibn Hadżar, an-Nawawi, Ibn-ul-Dżauzi i Ibn Hazm, ponieważ błędnie pojmowali ’Aqidah (wiarę).

Al-Albani: Tak mówią tylko początkujący entuzjaści, a nie uczeni. Chcą mieć uczonych i przyjaciół bez wad, a to nie jest możliwe.

Ludzie ci (którzy tak mówią) nie boją się Allaha. To są Ahl-ul-Ahwa’ (innowatorzy) i Charydżyci. Ciekawe co niby mamy czytać lepszego (fiqh) niż 'Fath-ul-Bari’, autorstwa Ibn Hadżar?