٢ IMAN | wiara, ٥ ​​​SIRAH | historia

Błogosławieństwo (barakah) Proroków

Salih bin `Abdul-`Aziz bin Muhammad Aal asz-Szeich
źródło: Hadhihi Mafahimuna

Barakah (błogosławieństwo) dhât (istoty) oraz cokolwiek z niej pozostało.

Ten rodzaj błogosławieństwa dotyczy jedynie Proroków i Wysłanników, i nikt inny nie jest tym objęty, nawet najlepsi z Towarzyszy Wysłannika (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), tacy jak Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân i ´Alî. Nikt nie został obdarzony takim błogosławieństwem.

Błogosławieństwo Proroków, może przynieść korzyść jedynie tym którzy postępują zgodnie z nauką Proroków, i posłuszni są ich nauce. Przykładem jest to, że błogosławieństwo obecności Proroka (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nie przyniosło żadnej korzyści tym towarzyszom którzy nie usłuchali jego rozkazów podczas bitwy pod Uhud (zobacz werset i tafsir 3:152). Tak więc cierpieli ci którzy nie byli posłuszni.

Ten rodzaj błogosławieństwa poprzez istotę, ustał wraz ze śmiercią Wysłannika (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), z wyjątkiem tego co po nim (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pozostało, tak jak włosy.

Jednak niejasne jest, czy cokolwiek do dziś się przechowało. Ten kto twierdzi inaczej, zobowiązany jest podać isnad (łańcuch tradentów) by potwierdzić że jest to rzecz która należała do Wysłannika (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).