٢ IMAN | wiara, ٥ ​​​SIRAH | historia

Błogosławieństwo (barakah) Proroków

Salih bin `Abdul-`Aziz bin Muhammad Aal asz-Szeich źródło: Hadhihi Mafahimuna Barakah (błogosławieństwo) dhât (istoty) oraz cokolwiek z niej pozostało. Ten rodzaj błogosławieństwa dotyczy jedynie Proroków i Wysłanników, i nikt inny nie jest tym objęty, nawet najlepsi z Towarzyszy Wysłannika (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), tacy jak Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân i ´Alî. Nikt nie został… Czytaj… Błogosławieństwo (barakah) Proroków

١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Adam był nieposłuszny…

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 3/195 Allah ta’ala powiedział że Adam (sall allahu alayhi wa sallam) był Mu nieposłuszny. Nie jest nam jednak dozwolone mówić tak o nim, jeżeli nie czytamy tego bezpośrednio w słowach Allaha lub Jego Proroka (sall allahu alayhi wa sallam).