١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Adam był nieposłuszny…

Abu Bakr Ibn al-’Arabi
(zm. 543H – rahimahullâh)
źródło: al-Ahkam, 3/195

Allah ta’ala powiedział że Adam (sall allahu alayhi wa sallam) był Mu nieposłuszny. Nie jest nam jednak dozwolone mówić tak o nim, jeżeli nie czytamy tego bezpośrednio w słowach Allaha lub Jego Proroka (sall allahu alayhi wa sallam).