٢ IMAN | wiara

Imam Malik na temat Istawa

Imam Abu Bakr Ahmad ibn Husayn Al-Bayhaqi
(zm. 458 H – rahimahullah)
źródło: al-Asmâ‘ was-Sifât, nr 516

Rabî’ atur-Ra’î (zm. 136H – rahimahullâh) powiedział:

‘Al-Istawâ nie jest nieznana, jak (to się dzieje) nie jesteśmy w stanie zrozumieć, przesłanie pochodzi od Allâha, Wysłannik (sall allahu alayhi wa sallam) nam przekazał, a my zobowiązani jesteśmy potwierdzić.”

Pewien człowiek spytał Imama Malika:

„Jak Allah istiwa’ na Tronie?” Imam Malik zamilknął i schylił głowę, aż pot zalał jego brwi. Następnie podniósł głowę i powiedział:

Al-Istiwâ ghairu madżhûl [Al-Istauâ nie jest nieznana]
Wal kayfu ghairu ma’kûl [jak (to się dzieje), nie jesteśmy w stanie zrozumieć]
Wal îmanu bihi wadżib [wiara w nią jest obowiązkiem]
Wa su`alu 'anhu bid’ah [pytanie o nią jest innowacją],

następnie powiedział do pytającego: „Jesteś złym człowiekiem.” I nakazał by go wyrzucono.

Ibn Hadżar przekazał w Fathul-Bârî (13/406), że Imâm Mâlik powiedział:
„Miłosierny (Allah) istawa tak jak to o Sobie powiedział, i nie pytamy w jaki sposób, ponieważ to w jaki sposób to się dzieje jest nie do zrozumienia.”


Mowa tu o następującym wersecie:

{Ar-Rahmanu `alal-`Arshi Istauaa}
[Najbardziej Miłosierny wzniósł się nad Tronem]
(Sura Ta Ha, 20:5)