٥ ​​​SIRAH | historia

Jak długo trwał Kalifat?

Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

„Khalifat będzie po mnie trwał przez 30 lat.”
(Abû Dâwûd, 4646; at-Tirmidhî, 2226; Ahmad, 5/221; at-Tabarânî, al-Kabîr, 6444; al-Hâkim, 3/145)

Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî powiedział:

„Ostatnim Khalifatem był khalifat `Aliego (radi allahu `anhu).”
(Lum´at-ul-I´tiqâd)