٢ IMAN | wiara, ٥ ​​​SIRAH | historia

Jak się nazywa żona Szatana?

Imam adh-Dhahabî
(zm. 748H – rahimahullah)
źródło: at-Tadhkirah 1/121

 

al-A’masz przekazał:

Pewien człowiek spytał asz-Sza’biego, jak ma na imię żona Iblisa. asz-Sza’bi odpowiedział, „Na tym ślubie mnie nie było.”