١ ISLAM | praktyka, ٧ FATAWA | fatwy

Zakazany Taqlid

Ibn ‘Abd Al-Barr
(zm. 463H – rahimahullah)
źródło: al-Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm, 2/28

 

Narracje które zakazują Taqlîdu (bezwarunkowego podążania za opinią uczonego), nie dotyczą laików. Laicy zobowiązani są naśladować swych uczonych gdy coś (co wymaga orzeczenia Uczonego, np. sprzeczna kwestia, fitnah itd.) się dzieje. Żaden z uczonych nie mówi nic innego.