٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Kim ty jesteś by mówić do mnie „Bój się Boga!”?

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn
(zm. 1421H – rahimahullâh)
źródło: Tafsir Surah Al-Baqarah (2/448)

 

Allah, Wzniosły Błogosławiony powiedział,

{Kiedy jemu mówią: „Bój się Boga!”, to chwyta go grzeszna pycha. Gehenna mu wystarczy. Jakże to złe miejsce wypoczynku!} (Surah al-Baqarah, 2:206)

 

Uczy to nas, że człowiek którego ogarnia pycha buntuje się gdy ktoś mu przypomina by bał się Boga. Zupełnie jakby mówił, „Nie godzi się by ktokolwiek upominał mnie bym bał się Boga.” Czyż nie wie on, że Allah nakazał najbardziej bogobojnej osobie by się go bała?

 

{O Proroku! Bój się Boga i nie daj posłuchu niewiernym ani obłudnikom! Zaprawdę, Bóg jest Wszechwiedzący, Mądry!} (Surah al-Ahzaab,33:1)

 

Werset ten przestrzega nas, byśmy nie odwracali się, gdy ktoś nas upomina, jako że jest to cecha hipokrytów. Zatem obowiązkiem jest, gdy ktoś nas upomina mówiąc: „Bój się Boga.” byśmy odpowiedzieli, „słyszę i jestem posłuszny”.