١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Żydzi sądzeni byli zgodnie z Prawem Mojżeszowym

Abu Bakr Ibn al-’Arabi
(zm. 543H – rahimahullâh)
źródło: al-Ahkam, 2/94

 

Imam asz-Shafi’i był opinii, że Prorok (sall allah ualayhi wa sallam) sądził żydów zgodnie z Szariatem Islamu. Malikiyyah (szkoła prawna Imama Malika) uznaje zaś, że sądził ich według Prawa Mojżeszowego, i żydowskich świadków.