· Usul-us-Sunnah

Fundamenty Sunny: Mizan, al-Haud, Przemówienie Allaha (część 8)

Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H)
Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english)

28. Wierzyć w Mizân (wagę, ważenie dobrych i złych uczynków) w Dniu Sądu Ostatecznego, tak jak zostało to przekazane, „Sługa zostanie zważony w Dniu Sądu Ostatecznego, i jego waga nie będzie nawet równa wadze skrzydła muchy.”1

29. I uczynki ludzi ważone będą tak jak zostało to przekazane w narracji. Trzeba w to wierzyć, potwierdzać jako prawdę, i odsunąć się od każdego kto temu przeczy, i nie wdawać z nim w dyskusje na ten temat.

30. I Allah (Wzniosły Błogosławiony), będzie Przemawiał do swych sług w Dniu Sądu Ostatecznego, i nie będzie między nimi żadnego tłumacza2. Należy w to wierzyć i potwierdzać jako prawdę.

31. Wierzyć w al-Haud (sadzawkę), i że Wysłannik Allaha (sall allahu alayhi wa sallam) będzie miał al-Haud w Dniu Sądu Ostatecznego. Jego wspólnota będzie z niego piła, a szerokość jej równa jest odległości miesięcznej podróży. Naczyń tyle ile gwiazd na niebie, i zgodne jest to z autentycznymi przekazami w tej kwestii.


1 Sahih Buchari, nr 4729; Sahih Muslim, nr 2785.

Komentator at-Tahâuiyyah powiedział,
„Hadisy przekazane na temat stawu osiągają poziom mutauâtir, przekazane zostały przez więcej niż trzydziestu Towarzyszy.”

Anas ibn Mâlik (radiallaahu anhu) przekazał, że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,
„Wielkość mego stawu jest taka jak między Jerozolimą i San’â w Jemenie, a filiżanek jest tyle ile gwiazd na niebie.” (Przekazał al-Bucharî (eng. trans. 8/380/no.582), Ahmad i at-Tirmidhî)

Samurah przekazał, że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,
„Każdy Prorok będzie miał staw. Rywalizują ze sobą o liczbę ludzi która do nich przyjdzie. Mam nadzieję, że Allâh obdarzy mnie dużą liczbą.” (Przekazał at-Tirmidhî i inni. Szeich al-Albânî uznał za sahih w as-Sahihah (no.1589))

2 A dowodem jest Hadis przekazany przez 'Adi ibn Hâtim, „Allah będzie przemawiał do każdego z was w Dniu Sądu Ostatecznego, i nie będzie między wami żadnego tłumacza. Spojrzycie na prawo, i ujrzycie wasze uczynki, spojrzycie na lewo i ujrzycie wasze uczynki, następnie spojrzycie przed siebie i ujrzycie Ogień Piekielny. Zatem ten z was kto może uratować swą twarz od Piekła, nawet jeśli miałby to uczynić połową daktyla, niechaj o uczyni.” (Sahih al-Buchari, nr 1413, 3595, 6539, 7443, 7512; Sahih Muslim, nr 1016; Sunan at-Tirmidhi, nr 2415; Sunan Ibn Madżah, nr 1843 i inni.