٢ IMAN | wiara

Zakazane jest szukanie schronienia u stworzenia

Al-Hafiz ibn Hadżar
Fath ul-Bari, 13/381, Khalq Af’âl al-’Ibâd 123. Wg. korrekty al-Basyuni

„Proszenie stworzenia o al-Isti’âdhah* jest zabronione, a dowodem jest hadith:
„Jeśli prosisz o schronienie, proś Allaha o schronienie.”

Słowa Allaha:

. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم

{Jeśli ci szatan co podszeptuje, szukaj ucieczki w Bogu, bo on rozumie i wie wszystko.} (Surat Al-’A`rāf, 7:199 / wg. Buczackiego)

Imam Buchari, przekazał że jego Szeich, Nu’aym bin Hammad powiedział: „Nie szukaj schronienia u stworzenia.”

* al-Isti’âdha przetłumaczyć można jako szukanie schronienia, ucieczki, wsparcia, pomocy, pokładanie ufności.

{Mów: „Szukam schronienia u Pana jutrzenki}
(Surah al-Falaq, 113:1 / wg. Bielawskiego)
{Mów [Muhammadzie]! Uciekam się pod obronę Pana jutrzenki.}
(wg/ Buczackiego)

{Mów [Muhammadzie]! Ufność moją pokładam w Panu ludów}
(Surah an-Nas, 114:1 / wg. Buczackiego)
{Mów: „Szukam schronienia u Pana ludzi}
(wg. Bielawskiego)

{Niektórzy z pomiędzy ludzi szukali pomocy u niektórych duchów, ale to powiększyło tylko ich szaleństwo.} (Surah al-Dżinn, 72:6 /wg. Buczackiego)
{I mężczyźni spośród rodzaju ludzkiego szukali opieki u mężczyzn spośród dżinów, a ci jeszcze powiększyli ich szaleństwo.} (wg. Bielawskiego)