٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Zalecane jest czytanie Ayat-ul-Kursi po modlitwie

Hadith Sahih
źródła niżej

Prorok Sall allahu alayhi wa sallam powiedział:

„Ten kto recytuje Ayat-ul-Kursi po każdej modlitwie, jedynie śmierć dzieli go od Raju.”
(Przekazał an-Nasa’i, 4/99; Sahih wg Ibn Hibban)

Ibn Kathir powiedział że łańcuch tego przekazu jest zgodny warunkami al-Buchariego (Tafisr-ul-Qur’an, 2:623).

Ibn-ul-Qaiyym powiedział, że Ibn Taimiyyah powiedział: Zawsze czytałem ten werset po modlitwie, chyba że zapomniałem. Nasz Szeich al-Mizzi powiedział że łańcuch tego przekazu jest zgodny z warunkiami al-Buchariego (al-Łabil as-Sayyib, str. 286).

Ibn Hadżar powiedział że przekaz ten jest odosobniony ale dobry (hasan). Ibn 'Abdil-Hadi powiedział, że przekaz ten jest autentyczny (sahih) (an-Nata’idż, 2/294).

al-Albani powiedział że przekaz ten jest autentyczny (Sahih-ut-Targhib, 2/258).