. post

Zalecany jest post w dniu Arafah

Post w dniu Arafat

Post w dniu Arafat został określony przez Proroka (sall Allahu alejhi wa sallam) jako mustahabb = zalecany.

Dzień ten przypadnie w poniedziałek (15.11.2010) in sza Allah.

Abu Qatada przekazał, że Wysłannik Allaha (sall Allahu alejhi wa sallam) rzekł:
„Post w dniu Arafat (dziewiąty dzień dhul-hidż’dża) to odkupienie (grzechów) dwóch lat, roku poprzedniego i następnego.” (Przekazał Muslim, Abu Dawud, ibn Madżah i an-Nasai)