١ ISLAM | praktyka

Czy każdy alhokol jest zakazany?

Szeich Muhammad bin `Umar Bâzmûl
Źródło: at-Tardżîh, str. 47, Dâr-ul-Hidjrah, 1423/2003
Z Arabskiego na szwedzki tłumaczył: Abu Mûsa al-Albâni.
Polski przekład: Abu Anas

Nie należy mówić, że Słowa Allaha (znaczenie)

{O wy, którzy wierzycie! Khamr[1], majsir[2], bałwany i strzały wróżbiarskie – to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego! Być może, będziecie szczęśliwi!} (Surah al-Maidah, 5:90)

sugerują, że Allah nakazał trzymać się z daleka od alkoholu, który (jako składnik) jest elementem odurzającym w Khamr, i [nie należy myśleć] że z tego powodu nie jest dozwolone używanie czegokolwiek co zawiera alkohol [lecz nie jest Khamr], bez względu na ilość.

Nie należy tak mówić, gdyż Allâh zakazał Khamr i tego każe unikać.

Natomiast alkohol znajduje się w perfumach, farbach, lekach, materiałach toksycznych, które oksydują w powietrzu i na które wpływają kwasy i metale. [Alkohole] używane są do spalania w przemyśle, konserwowania biologicznych metali, oraz jako paliwo.

Dlatego też, werdykt względem alkoholu nie ma nic wspólnego z werdyktem względem Khamru. Alkohol podlega zaś temu samemu werdyktowi co trucizna, jeśli dawka jest śmiertelna. Jeśli nie jest śmiertelną dawką trucizny, ani odurzającą ilością w napoju, nie ma dowodu na to, że jest zakazany, gdyż nie jest to wtedy ani odurzającym napojem [Khamr], ani śmiertelną trucizną.

Jeżeli jednak płyn zawiera taką ilość [lub rodzaj] alkoholu, że odurza tego kto go spożywa, to staje się zakazany, ponieważ wtedy jest to khamr a nie alkohol.

Główną kwestią jest tutaj ilość alkoholu w danym napoju, oraz czy napój ten odurza czy nie. A Allâh Wie najlepiej.


[1] Arabskie słowo 'Khamr’ oznacza wszystko co odurza, upaja. Nie tylko wino, jak przetłumaczył to słowo Józef Bielawski. Etymologicznie określa ono wszelkie substancje wyskokowe lub narkotyzujące. Pochodzi od słowa arabskiego ’ jakhmur’, które oznacza pokrywać, uszczuplać, fermentować. Khamr zakrywa, zakłóca, czy też uszczupla normalne funkcje mózgu. Słowo al-khamr jest więc używane jako synonim słowa wino lub wszelkich napojów alkoholowych. Prorok Muhammad dokładnie określił co należy zrozumieć pod tym słowem. W znanym hadisie przekazanym od Salimem ibn Abd-AIlah ibn Umajr, powiedział: „Wszystkie środki powodujące nietrzeźwość są Khamr, a wszystkie rodzaje khamru są zakazane.”

[2] Wszelkiego rodzaju gry hazardowe.