١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Owoce wiedzy

Szaykh Bakr Abu Zayd
Szarh Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
źródło: Hilyah Tâlib-il-´Ilm (str. 187-195), notatki z lekcji 2008.10.17/maktabah dar-ul-hadith, Szwecja

Wiedza przynosi następujące owoce:

1. Postępowanie zgodnie ze zdobytą wiedzą
Przykładowo, nie znano aby Imam Ahmad (bin Hanbal) nie praktykował hadisów które zapamiętał. Do tego stopnia, że jak dotarł do niego hadis, o tym że Prorok (sall allahu alejhi wa sallam) zapłacił swemu służącemu pół dinara za pewien zabieg medyczny, Imam Ahmed uczynił tak samo.

2. Nienawidzenie sławy
Przykładowo, gdy ktoś pochwalił Abu Bakr (as-Siddiq), odwrócił się on prosząc Allaha „O Allahu, uczyń ze mnie lepszego człowieka.” Od Proroka (sall allahu alejhi wa sallam) zostało też przekazane, że jeśli ktoś chwali kogoś w jego obecności, to winien on rzucić mu (temu kto go chwali) w twarz piachem.

Należy być łagodnym i skromnym, nie wbijać się w pychę. Przyjmować wiedzę od tych którzy są na wyższym poziomie (Uczeni), na tym samym poziomie (uczniowie), i na niższym poziomie (np. od dzieci). Przyjmować od nich, tak długo jak jest to prawda.

3. Człowiek staje się bardziej skromny i wstydliwy
Przykładowo, gdy Prorok (sall allahu alejhi wa sallam) zdobył Mekkę, wschodził do niej z opuszczoną głową, wychwalając Allaha. Niektórzy z Salaf mówili: „Im większą człowiek posiada wiedzę, tym bardziej zdaje sobie sprawę z tego jak mało wie.”

4. Ucieka się od sławy i przywództwa
Przykładowo Abul-’Aliyah (uczeń Ibn Abbasa) odchodził jeżeli na jego lekcji uczestniczyły więcej niż trzy osoby.

5. Niechęć do tego aby cię nazywano uczonym
Przykładowo, Ibn Abbas powiedział: „Ten kto mówi o sobie że jest uczonym, ten jest ignorantem.” Szeich al-Albaani mówił o sobie że jest Talib-ul-Ilm (uczniem).

6. Obwinia się siebie samego, a dla innych znajduje się wymówki
Jednak w przypadku kogoś, kto otwarcie grzeszy, nie znajduje się dla niego wymówek.

7. Jałmużna za zdobytą wiedzę
A jałmużną tą jest dzielenie się swą wiedzą z innymi. Wzywanie do prawdy, itp.

8. Szanowanie i honorowanie wiedzy
Przykładowo nie debatuje się z głupimi i aroganckimi ludźmi. Jeżeli ktoś się z ciebie wyśmiewa, co w tym przypadku oznacza że wyśmiewa się z wiedzy którą przekazujesz, to nie niesiesz mu tej wiedzy. Jeżeli jednak ludzie, mimo że są aroganccy, mają do ciebie respekt i szacunek, tak że nie będą ciebie (niesionej przez ciebie wiedzy) obgadywać i wyśmiewać, wtedy przekazuj im tą wiedzę.