١ ISLAM | praktyka

dua qunut | muzułmańska modlitwa po polsku

Boże, chwała tobie, Ty jesteś Światłem niebios i ziemi. Boże, chwała tobie, Ty utrzymujesz niebiosa i ziemię. Chwała Tobie, Ty jesteś Panem niebios i ziemi, oraz wszystkiego co się w nich znajduje. Ty jesteś prawdą! Obietnica Twa jest prawdą! Słowo Twoje jest prawdą! Spotkanie z Tobą jest prawdą! Raj jest prawdą! I Ogień jest prawdą! I Godzina Ostateczna jest prawdą. Boże, Tobie się poddaję iw Ciebie wierzę. Tobie ufam! Do Ciebie zwracam się ze skruchą Ciebie bronię i za Ciebie walczę Do Ciebie zwracam się byś mnie osądził Wybacz me grzechy, które popełniłem i które popełnię. Grzechy skryte i jawne. Ty jesteś Bogiem, nie ma innych bogów oprócz Ciebie. Boże, Tobie wszelka chwała za to co stworzyłeś, i czym nas obdarzyłeś. I że nas poprowadziłeś drogą prostą, i nauczyłeś. Chwała Tobie za Twe dobrodziejstwa. Chwała Tobie za wszystko czym nas obdarzyłeś.

Dodaj komentarz