١ ISLAM | praktyka

Pokładasz swą ufność w Allahu?

Abu Bakr Ibn al-’Arabi
(zm. 543H – rahimahullâh)
źródło: al-Ahkam, 3/70

Nikomu nie wolno robić tego co Prorok Ibrahim zrobił, gdy zostawił swą rodzinę na pustyni pokładając swą ufność w Allahu. Niektórzy ekstremalni Sufi tak czynią. Ibrahim zaś uczynił tak na rozkaz Allaha.