١ ISLAM | praktyka

Pokładasz swą ufność w Allahu?

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 3/70 Nikomu nie wolno robić tego co Prorok Ibrahim zrobił, gdy zostawił swą rodzinę na pustyni pokładając swą ufność w Allahu. Niektórzy ekstremalni Sufi tak czynią. Ibrahim zaś uczynił tak na rozkaz Allaha.

٦ QUR'AN | koran

O Ludu Księgi…

Tłumaczenie znaczenia Świętego Koranu według Józefa Bielawskiego [źródło: PIW, Warszawa 1986] Oni mówią: „Nikt nie wejdzie do Ogrodu, prócz wyznawców judaizmu lub chrześcijan.” Takie są ich pragnienia. Powiedz: „Przytoczcie wasz argument, jeśli jesteście prawdomówni!” (Surah al-Baqarah, 2:111) A jeśli oni będą się z tobą spierać, to powiedz: „Poddałem całkowicie swoją twarz Bogu, a także ci,… Czytaj… O Ludu Księgi…