٦ QUR'AN | koran

O Ludu Księgi…

Tłumaczenie znaczenia Świętego Koranu
według Józefa Bielawskiego [źródło: PIW, Warszawa 1986]

Oni mówią: „Nikt nie wejdzie do Ogrodu, prócz wyznawców judaizmu lub chrześcijan.” Takie są ich pragnienia. Powiedz: „Przytoczcie wasz argument, jeśli jesteście prawdomówni!” (Surah al-Baqarah, 2:111)

A jeśli oni będą się z tobą spierać, to powiedz: „Poddałem całkowicie swoją twarz Bogu, a także ci, którzy poszli za mną.” I powiedz tym, którym została dana Księga, i ludziom prostym: „Czy poddaliście się całkowicie?” Jeśli oni poddali się całkowicie, to poszli drogą prostą; a jeśli się odwrócili… do ciebie należy tylko obwieszczenie posłannictwa. A Bóg widzi jasno Swoje sługi! (Surah 'Āli `Imrān, 3:20)

Powiedz: „O ludu Księgi! Dochodźcie do słowa jednakowego dla was i dla nas: abyśmy nie czcili nikogo innego, jak tylko Boga, abyśmy nie dodawali Jemu niczego za współtowarzyszy i aby jedni z nas nie brali sobie innych ’ jako panów, poza Bogiem.” A jeśli oni się odwrócą, to powiedzcie: „Bądźcie świadkami, że my jesteśmy całkowicie poddani!”

O ludu Księgi Dlaczego dyskutujecie w sprawie Abrahama? Przecież Tora i Ewangelia zostały zesłane po nim. Czyż nie macie rozumu?

Oto jacy jesteście: dyskutujecie nad tym, o czym macie wiedzę; ale dlaczego dyskutujecie nad tym, o czym nie macie żadnej wiedzy? Bóg wie, a wy nie wiecie!

Abraham nie był żydem ani chrześcijaninem, lecz był szczerze wierzącym hanifem, całkowicie poddanym, i nie był on z liczby bałwochwalców. (Surah 'Āli `Imrān, 3:64-67)