. post

12 pytań odnośnie postu – Imam Ahmad bin Hanbal

Imâm Abû Dâwûd as-Sidżistânî
(zm. 275H – rahimahullah)
źródło: Masâ’il al-Imâm Ahmad, str. 90-96, Dâr-ul-Ma´rifah

1 – Słyszałem jak spytano Imama Ahmada odnośnie osoby która nieumyślnie połknie muchę podczas postu. Odpowiedział, „Nie musi odrabiać tego dnia.”

2 – Słyszałem jak spytano Ahmada odnośnie osoby która wymiotuje podczas postu. Odpowiedział, „Jeśli robi to umyślnie, musi odrobić ten dzień. Jeśli nieumyślnie, nie musi go odrabiać.”

3 – Słyszałem jak spytano Ahmada odnośnie mężczyzny który całuje swą żonę podczas postu. Odpowiedział, „Może ją pocałować jeśli się nie obawia, że będzie miał wytrysk. Być może jest młody i może (przez to) mieć wytrysk.”

Innym razem słyszałem jak powiedział, „Nie powinien tego robić jeśli jest młody.”

Powiedział też, „Nie uważam to za stosowne.”

4 – Spytałem Ahmada odnośnie mężczyzny który śpi obok swej żony podczas Ramadhânu po brzasku. Odpowiedział, „Jeśli jest młody, powinien tego unikać tuż przed brzaskiem.”

5 – Spytałem Ahmada, czy obowiązkiem jest by odrobić dzień postu, jeśli się zapomni się i zje coś podczas dnia w Ramadhânie. Odpowiedział: „Nie”

6 – Spytałem Ahmada o mężczyznę który miał wytrysk, a następnie poszedł spać, i obudził się dopiero o świcie. Odpowiedział, „Nie szkodzi.”

7 – Słyszałem jak spytano Ahmada odnośnie osoby która płucze usta z powodu pragnienia. Odpowiedział, „Lepiej by skropił wodą klatkę piersiową.”

8 – Słyszałem jak spytano Ahmada odnośnie osoby która ma wątpliwości odnośnie brzasku. Odpowiedział, „Może jeść i pić do czasu, aż jest pewny że nastał brzask.”

9 – Słyszałem jak Ahmad powiedział, „Lepiej by osoba podróżująca nie pościła.”

10 – Słyszałem jak spytano Ahmada odnośnie podróży w Ramadhânie. Odpowiedział, „Jest to dozwolone. Wysłannik Allaha (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) podróżował w Ramadhânie.”

11 – Słyszałem jak spytano Ahmada kiedy należy zalecić post dzieciom. Odpowiedział, „Jak dadzą radę pościć.” Spytałem, „Nawet jeśli nie osiągnęły wieku pokwitania?” Odpowiedział, „Tak.”

12 – Spytałem Ahmada odnośnie człowieka który pości co drugi dzień, i w ten sposób zdarza się że pości w piątek. Odpowiedział, „Nic w tym złego. Nie mile widziane jest jednak, by wyszczególniać post w piątek.”